Ekologia

Opublikowano:

Pamiętaj, że akumulator jest bardzo szkodliwy dla środowiska. Zawiera rtęć, ołów, metale ciężkie oraz kwas siarkowy. Zgodnie z ustawa z 24.04.2009 o bateriach i akumulatorach zużyty akumulator można oddać w dedykowanych punktach lub kupując nowy stary pozostawiasz u dystrybutora.